Slavekontrakten

 

Hent kontrakten doc format her eller odt format her.

_______________________________________________________

Slavinde – Kontrakten

Denne kontrakt er gældende mellem Herskabet, som er Master-Jan og Angel© der herefter tiltales med Herre / Master og Ladyen, og slavinden ___________________, herefter kaldet slavinden.
Er fra og med Dags dato og indtil Master-Jan bestemmer andet,
Er vi herre over slavinden.

Slavinden er nu en af Herskabets ydmyge Slavinder og indforstået med være nederst i hierarkiet.
Slavinden lover efter bedste evner at opfylde Herskabets mindste ønsker og være dem til behag.

Herskabets rolle:

Herskabet fremtræder selvsikker og med en naturlig autoritet bygget på indre overbevisning. Herskabet skal være retfærdig og ved behov være streng og have styrken til at uddele straf. Herren påtager sig at oplære slavinden i rollen som slavinde her hos Herskabet. Slavinden vil blive evalueret løbende af Herskabet også vil selv om slavinden ikke er tilstede. Andre positive egenskaber hos slavinden: Venlighed, tålmodighed, værdighed, stolthed, fantasi samt humor i situationer.

Slavindens rolle:

Slavinden skal i alle måder opfylde Herskabets ønsker og være indstillet på straf hvis de er utilfreds. Slavinden skal forsøge at være åben og indstillet på at lære, udvikle sig og måske ændre indstilling. Har pligt til udtrykke sine grænser, lyster og ønsker så åbent som muligt ved når Herskabet ønsker det.

Slavindens opgaver:

1. Slavinden skal altid være iført tøj/udstyr som Herskabet har bestemt.
2. Slavinden skal lave/købe særligt tøj/udstyr efter Herskabets ønske (selv eller sammen med Herskabet) og gå klædt som det vil behage Herskabet.
3. Det er slavindens opgave at give Herskabet massage når Herskabet måtte ønske det.
4. Det er slavindens opgave at holde sig i fysik træning for at holde slavindens rette former.
5. I det daglig vil slavindens huslige opgaver være:
          a. Rengøring
        b. Tøjvask.
        c. Opvask.
        d. Madlavning.( se mere her under)
        e. Indkøb sammen med Herskabet.
6. Slavinden skal betjene Herskabet med servering af lækker mad, samt også stå for morgen- frokost- , middags-, aftens-, natmad kaffe / the m.m. efter Herskabets ønske.
7. Træne i selvudvikling -, blive sat til opgaver som slavinden gerne vil, men har svært ved at tage sig sammen til.
8. Forberede fælles aktiviteter.

Projekter:

· Deltage i at lave nyt udstyr der f.eks. kan anvendes led af slavindens opdragelse.
· Skrive dagbog om rigtige oplevelser, som altid åben for Herskabet.
· Sidde model til fotos.
· Arrangementer – forberedelser og udførelse.
· Særlig erotisk madlavning og anretning.
· Udvikling og kommunikation af fantasier m.m..

Undervisningsformer:

· Lærerundervisning
· Selvstudium under opsyn.
· Hjemmeopgaver

Evaluering / vurdering af slavinden:

Med henblik på at få/udvikle en god slavinde skal hun evalueres. Der vil blive lagt vægt på:
· Generel opførelse
· Personlig betjening
· Husarbejdet
· Madlavningen
· Opgaveløsning
· Kreativitet
· Fremskridt indenfor emner
· Evnen til ekstra indsats på eget initiativ
· Påklædning.
Evalueringen kan rumme ønsker til forbedring af slavinden.
Slavinden skal med jævne mellemrum, samt når Herskabet ønsker det give Herskabet feedback.

Belønninger:

Ros, kærtegn. Lov til nærhed, hyggesnak og samvær. At Herskabet interessere sig for slavindens hverdag tanker og følelser.
Få ønsker opfyldt. Blive inviteret en tur i byen efter Herskabet ønsker og behov.
Blive inviteret på weekend, ferie eller i klub efter Herskabets eget ønske.
Få lov til at blive sexuelt ophidset. Få lov til at fortælle en fræk historie, mens Herskabet kæler for slavinden.

Straffe:

H= hård – M= middel – B= blød
1. Fysisk straf: H-M-B afhængig af måden.
· Bondage.
· Endeudblokning.
· Smæk i enden og andre steder efter Herskabet ønske.
· Erotiske ydelser uden modydelse.
· Smertepåvirkning f.eks. med klemmer og lodder og hård behandling.

Leveregler

Påklædning.

Slavinden går altid nøgen rundt i Herskabets hus og i deres køretøjer, samt der hvor slavinden er befalet til dette.
Når slavinden er befalet til at anvende beklædning på vil som hovedregel foregå efter nedenstående regelsæt:
1. Slavinden må aldrig bære BH, under særlige befalinger kan BH ind gå, men kun modeller hvor brystvorterne er helt frie kan tillades.
2. Slavinden må aldrig bære trusser, under særlige befalinger kan specielle godkendte trusser anvendes.
3. Slavinden skal altid gå i kjole eller nederdel, som ikke sidder stramt til kroppen. Der skal asltid være let adgang slavindens krop, så derfor skal længden altid godkendes af Herskabet ( som hovedreglen godkendes alt fra midt på låret og ned efter ikke ).
4. Slavinden skal altid gå med hofteholder og strømper.
5. Slavinden skal altid bære Herskabets Halsbånd.
6. Slavinden skal altid sende SMS ved afgang og hjemkomst, såfremt Herskabet ikke er i huset.
7. Slavinden skal altid sidde som Herskabet forlanger.
8. Slavinden skal være indstillet på kun have sex sammen med Herskabet, når de ønsker dette. Men at blive brugt SM mæssige vil være en naturlig del af daglig dagen.
9. Der kan i særlige tilfælde tillades undtagelser fra disse regler, men kun efter Herskabet godkendelse.
10. Brud på reglerne straffes med dobbelt afstraffelse af Herskabet.

Generelt

1. Slavinden skal altid sige Herre / Master og Ladyen når Herskabet taler til slavinden, eller når slavinden ønsker at tiltale sit Herskabet, uanset hvor vi er, dette gælder både privat som offentligt, og om vi er selv eller der er gæster til stede.
2. Slavinden skal altid medbringe fod- og håndmanchetter, når vi er udenfor huset. Samt andet Herskabet måtte ønske slavinden har med.
3. Slavinden er ikke ryger i samvær med sit Herskabet.
4. Slavinden må kun chatte med andre under overvågning af Herskabet dette gælder både via telefon og computere, Slavinden må aldrig chatte fræk med andre.
5. Slavinden må ikke give eller modtage kys og/eller intime kærtegn af andre end Herskabet, uden særlig tilladelse eller ordre fra Herskabet.
6. Slavinden må ikke skrive med eller e-mail, have telefonisk kontakt med andre Herre, Herskere, Master eller mænd og kvinde end dem som Herskabet har givet tilladelse til.

Slavindens 10 bud:

1. Stå til rådighed for dit Herskabet
2. Behage dit Herskabet og give dem nydelse
3. Adlyde prompte
4. Være ydmyg
5. Se bort fra egne behov
6. Ikke selv tage udnødvendige initiativ
7. Svare kort og ærligt (ikke lyve)
8. Kun tale når hun bliver spurgt
9. Aldrig, uden opfordring, kigge sit Herskabet i øjnene
10. Være underdanig – lydig – respektfuld

Slavinden

er ved sine fulde fem, og underkastelsen sker ad frivillighedens vej, og med underskrivelse af den kontrakt indforståede med at leve underdanig efter de vilkår.

Denne kontrakt er fuldt bindende over for slavinden og kan ikke opsiges fra slavindens side.

Bindende underskrift:

______________________________________
Slavindens rigtige fulde navn

______________________________________
Herskabets underskrift Master-Jan og Angel©